english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXIV - 2019

Issue 4Articles


Uladzimir Padalinski
s. 73-96
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.37
Pobierz Downloaded:
2

Sources, Materials, Miscellanea


Andrea Mariani
s. 123-178
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.39
Pobierz Downloaded:
7
Adam Wołoszyn
s. 179-210
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.40
Pobierz Downloaded:
3

Discussion and Polemics


Joanna Orzeł
s. 211-244
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.41
Pobierz Downloaded:
17

Book Reviews


Jan Tęgowski
s. 245-252
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.42
Pobierz Downloaded:
3

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: