english:

Zapiski Historyczne (Historical Records)

referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region
publ. since 1908

Volume LXXXV - 2020

Issue 1Articles


Katarzyna Pękacka-Falkowska
s. 51-90
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.02
Pobierz Downloaded:
1
Stanisław Witkowski
s. 91-122
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.03
Pobierz Downloaded:
1
Tomasz Łaszkiewicz
s. 123-140
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.04
Pobierz Downloaded:
1

Sources, Materials, Miscellanea


Marcin Grala
s. 141-162
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.05
Pobierz Downloaded:
1
Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
s. 163-186
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.06
Pobierz Downloaded:
1
Bartłomiej Łyczak
s. 187-202
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.07
Pobierz Downloaded:
1

Book Reviews


Paweł A. Jeziorski
s. 203-206
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.08
Pobierz Downloaded:
1
Arkadiusz Bożejewicz
s. 213-216
http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.12
Pobierz Downloaded:
4

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partners:

Dotacja: