Prawa autorskie

Autor zachowuje prawa autorskie do publikacji, ale przenosi na Towarzystwo Naukowe w Toruniu autorskie prawa majątkowe na cały okres trwania ochrony praw autorskich. W momencie zaakceptowania tekstu do publikacji w czasopiśmie autor zawiera z Towarzystwem Naukowym w Toruniu umowę wydawniczą.

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus