Redakcja

Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Mieczysław Wojciechowski (Toruń)

Członkowie: Hans-Jürgen Bömelburg (Gießen), Karola Ciesielska (Toruń), Jerzy Dygdała (Warszawa), Karin Friedrich (Aberdeen), Rolf Hammel-Kiesow (Lübeck), Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Kurt Villads Jensen (Sztokholm), Edmund Kizik (Gdański), Janusz Małłek (Toruń), Ilgvars Misāns (Rīga), Michael G. Müller (Halle-Wittenberg), Alvydas Nikžentaitis (Vilnius), Stanisław Salmonowicz (Toruń), Jürgen Sarnowsky (Hamburg), Matthew F. Stevens (Swansea), Janusz Tandecki (Toruń).

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor: Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

E-mail: dybas@umk.pl

 

Członkowie:

Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Paweł A. Jeziorski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin)

Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Magdalena Niedzielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Piotr Z. Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Przemysław Olstowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

 

Sekretarze Redakcji:

Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki)

Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

E-mail: sekretariat@zapiskihistoryczne.pl

 

Wydawca

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń

tel. +48 56 622 39 41

E-mail: biuro@tnt.torun.pl

 

Sprzedaż numerów bieżących i archiwalnych: zamowienia@tnt.torun.pl

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS