Issues

Volume LXXX - 2015, Issue 3


For Professor Jerzy Dygdała on the Anniversary of His 70th Birthday


Komitet Redakcyjny „Zapisek Historycznych”
Introduction, s. 9 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.29]

Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński
The bibliography of the publications by Jerzy Dygdała in the years 1972–2014, s. 11 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.30]

Jan Tęgowski
A few words about the genealogy of the knyazes of the Jamontowicz Podbereski family in the light of new sources, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.31]

Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
An account by Johannes Funck from the synod of Kożminek in 1555 (the contribution to the contacts of Protestants from the Duchy of Prussia, Poland and Bohemia), s. 51 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.32]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
The plan of the siege of Torun in 1658 from the Vienna Archive of War, s. 63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.33]

Ewa Szklarska, Maria Czeppe
Residents of Lviv and Torun in the old Rzeczpospolita considered throughout 50 volumes of the “Polish biographic dictionary”, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.34]

Ewa Barylewska-Szymańska
“Gdansk items” in the houses of Warsaw burghers in the second half of the 18th century, s. 105 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.35]

Anna Stachowska-Krzyżankowska
Baptisms of nobles in the parish church of Luzino in the second half of the 18th century, s. 125 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.36]

Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
The Hylzen family in Gdansk: the outline of the history of the elites of the old Livonian province (voivodeship), s. 151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.37]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
The Gdansk postmortem inventory of Torun’s printer Johann Christoph Jungmann of 1778, s. 169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.38]

Zofia Maciakowska
Dwór II [Manor house II] in Strzyż Górna and its inhabitants in the second half of the 18th century and at the beginning of the 19th century, s. 179 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.39]

Zofia Zielińska
The Polish translations of Stanisław August’s correspondence with Catherine II and Nikita Panin from the years 1769–1772, s. 193 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.40]

Kazimierz Maliszewski
A Polish nobleman in America: a portrait of the USA in the light of the diaries of Julian Ursyn Niemcewicz – the attempt to outline the issue, s. 207 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.41]

Tomasz Krzemiński
The social reception of cinematography in Pomerelia at the beginning of the 20th century, s. 223 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.42]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
The military vicissitudes of Polish priest Władysław Łęga during WWI, s. 243 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.43]

Tomasz Łaszkiewicz
Landowners exiled from the Eastern Borderlands in Pomerania after WWI, s. 257 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.44]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Pomeranian governors in the years of the Second Polish Republic (1920–1939): the outline for a collective portrait, s. 273 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.45]


Discussion and Polemics


Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
The first stage of the 19th century in Prussia (1806–1871), s. 287 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.46]


Book Reviews and Comments


Rafał Kubicki
Józef Piotr Śliwiński, Cystersi z Łekna – Oliwy – Pelplina od połowy XII do XV wieku, s. 309 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.47]

Anna Skolimowska
Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, s. 312 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.48]

Magdalena Niedzielska
Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung v. Wolfgang Neugebauer, Abteilung I: Das preußische Kultusministerium als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817–1934); Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung v. Wolfgang Neugebauer, Abteilung II: Das preußische Kultusministerium in der politischen und sozialen Wirklichkeit, s. 315 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.49]


Chronicle


Sławomir Kościelak, Rafał Kubicki
The conference “Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku”, Gdańsk, 22.10.2015, s. 321 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.50]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS