Issues

Volume LXXXVIII - 2023, Issue 1


Articles


Krzysztof Kuczyński (ORCID: 0000-0001-7512-6781)
Privateers of Augustus II in 1700–1701 in the Light of the Previously Unknown Polish Maritime Warfare Sources from Sweden, s. 5-23 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.01]

Mindaugas Šapoka (ORCID: 0000-0002-9776-5290)
Gathering of Lithuanian Nobility in Vilnius in 1715, s. 25-52 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.02]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
The Immediate Reaction of Toruń Authorities to the Tumult of 17 July 1724, s. 53-80 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.03]

Agnieszka Zielińska (ORCID: 0000-0003-1016-225X), Andrzej Ollech (ORCID: 0000-0002-2241-4744)
Anthroponymy in the Districts of Toruń – Mokre and Bydgoszcz – Szwederowo in the Years 1875–1914 as an Exemplification of Cultural Diversity of the Population and Changes in Sociocultural Reality at the Turn of the Century, s. 81-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.04]


Notes and Discussions


Alicja Sumowska (ORCID: 0000-0003-0510-7395), Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627)
Toruń’s Tuba Dei Bell Cast on 27 September 1522. New Dating in the Light of Written Sources, s. 117-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.05]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
More on the Tragic Events of 3–4 September 1939 in Bydgoszcz, s. 127-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.06]


Book Reviews


Jakub Niedźwiedź (ORCID: 0000-0003-4472-8151)
The Polish-Lithuanian Commonwealth. History, Memory, Legacy, ed. Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski, s. 155-163 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.07]

Joanna Kunigielis (ORCID: 0000-0003-2700-5226)
Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk, s. 164-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.08]

Ryszard Kaczmarek (ORCID: 0000-0001-9917-063X)
Witold Molik, Polska emigracja w Niemczech a kraj w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, s. 169-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.09]

Witold Molik (ORCID: 0000-0002-2798-6303)
Witold Matwiejczyk, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871–1933. Struktury i ludzie, s. 173-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.10]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS