Issues

Volume LXXXI - 2016, Issue 4


Articles


Stefan Kwiatkowski
A Conflict for Values in the Origins and at the Beginning of the Thirteen Years’ War, s. 5-30 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.46]

Adam Szweda
The Negotiations Leading to the Second Peace of Toruń, s. 31-46 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.47]

Sławomir Zonenberg
The Second Peace of Toruń of 19 October 1466 in the Polish, Prussian and Teutonic Historiography of the 15th–16th Centuries, s. 47-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.48]

Andrzej Radzimiński
The Church in Royal and Teutonic Prussia after the Second Peace of Toruń: the Time of Continuation and Change, s. 69-81 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.49]

Rafał Kubicki
Mendicant Friaries in the Dominion of the Teutonic Order in Prussia and in Royal Prussia after 1466 until the Reformation, s. 83-99 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.50]

Dieter Heckmann
Aspects of the New Ordinance Concerning the Chancellery in the Monastic Teutonic State in Prussia after the Second Peace of Toruń, s. 101-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.51]

Jürgen Sarnowsky
Financial Policy of the Teutonic Order under the Rule of Friedrich von Sachsen, s. 117-132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.52]


Book Reviews and Comments


Piotr Oliński
Amtsbücher des Deutschen Ordens um 1450. Pflegeamt zu Seehesten und Vogtei zu Leipe (Beihefte zum Preußischen Urkundenbuch, Bd. 3), hrsg. v. Cordula A. Franzke, Jürgen Sarnowsky, Vandenhoeck & Ruprecht unipress GmbH, Göttingen 2015, ss. 406, s. 133-134 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.53]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-majątkowe, Wydawnictwo DiG, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2015, ss. 454, s. 135-139 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.54]

Katarzyna Kącka
„Fikcyjna rzeczywistość”. Codzienność, światy przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce, red. Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska (Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, t. 3), Instytut Studiów Politycznych PAN, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Warszawa–Berlin 2016, ss. 350, s. 139-144 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.55]

Krzysztof Kania
Magda Gawinecka-Woźniak, Polska–Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945–1968, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 371, s. 144-148 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.56]


Chronicle


Agnieszka Pawłowska-Kubik (ORCID: 0000-0002-7379-8645)
The Conference "Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wieku. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć", Tarnobrzeg, 8–10.09.2016, s. 149-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.57]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus