Issues

Volume LXXV - 2010, Issue 3


Articles


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Provosts of the Teutonic cathedral chapter in Chełmża in the years 1266–1457, s. 7 [DOI: ]

Magda Gawinecka-Woźniak
The Polish-Danish economic relations in the years 1945–1946, s. 39 [DOI: ]

Krzysztof Halicki
The organization and activity of political police in Pomerania in the period between August 1920 and April 1923, s. 59 [DOI: ]


Sources and Materials


Karol Polejowski
About the establishment of union between Clairvaux and Oliva in 1601, s. 89 [DOI: ]

Dymitr Wićko
Silva Rerum of the 18th century with the diary of Michał Adam Ślizień (1691–1752). From the collection of the National Library of Belarus in Minsk, s. 99 [DOI: ]

Miłosz Stępiński
Jesse Owens in the light of information policy of the Third Reich at the 11th Olympic Games (on the example of „Pommersche Zeitung” – the body of the National Socialist German Workers’ Party in the province of Pomerania), s. 111 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
A few remarks about registers of officials and the surrounding of Prussian bishops in the Middle Ages on the margin of the work of Marc Jarzebowski, s. 131 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Anna Orchowska-Momot
Ilka Minneker, Vom Kloster zur Residenz. Dynastische Memoria und Repräsentation im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mecklenburg (Symbolische Kommunikation und gesellschaft liche Wertesysteme. Schrift enreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 18), s. 143 [DOI: ]

Agnieszka Pawłowska
Krzysztof Gajdka, Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, s. 146 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Johann Christoph Brotze, Estonica, hrsg. v. Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires, s. 148 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tadeusz Oracki, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874–1920, s. 151 [DOI: ]

Zygmunt Szultka
Ireneusz Pieróg, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, s. 153 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty–grudzień 1945), red. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, s. 158 [DOI: ]


Chronicle


Alicja Borys
Konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł w Würzburgu, s. 163 [DOI: ]

Jacek Krochmal
Drugie spotkanie problemowe „Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich”, s. 167 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS