Issues

Volume LXXVII - 2012, Issue 1


Articles


Adam Szweda
The Kingdom of Poland and the Teutonic Order 1348–1350. Between conflict and cooperation, s. 9 [DOI: ]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
The participation of elites into Jesuit brotherhoods of Polish and Lithuanian Province. Control from above or organization from beneath?, s. 25 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Poland’s foreign policy in the years 1945–1949 according to the Diplomatic Mission of the Kingdom of Norway in Warsaw, s. 41 [DOI: ]

Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Comments about the 17th century altar foundations in the Church of SS. John the Baptist and John the Evangelist in Toruń, s. 65 [DOI: ]

Piotr Kitowski
Posthumous inventories and inheritance registers of the rural population of the Pelplin fiefdom. From the history of material culture and legal practice in Royal Prusia in the 18th century, s. 79 [DOI: ]


Reviews and Methodology of Research


Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska
Polish-German project “Pruzzeland. Regional identity constructions in school coursebooks in Germany, Poland, Lithuania and Russia”, s. 103 [DOI: ]


Biographies


Leszek Kuk
Professor Sławomir Kalembka (1936–2009), s. 119 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Wiesław Sieradzan
Reply to the polemical article of Sobieslaw Szybkowski, s. 141 [DOI: ]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
National movement in Pomerelia in the 19th century, s. 147 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Radosław Biskup
Urkundenbuch der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen 775–1350, bearb. v. Karl Herquet, hrsg. v. Magistrate der Stadt Mühlhausen (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete; Geschichtliche Vereine der Provinz Sachsen, Bd. 3), s. 158 [DOI: ]

Dariusz Dąbrowski
Artūras Dubonis, Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje 1268–1282, s. 159 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wojciech Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk), s. 163 [DOI: ]

Sylwia Grochowina
Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Profesor Rudolf Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, s. 170 [DOI: ]


Chronicle


Witold Konopka, Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Życie codzienne”, s. 179 [DOI: ]


Obituaries


Janusz Tandecki
Irena Janosz-Biskupowa (1925–2011), s. 183 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus