Issues

Volume LXXXI - 2016, Issue 3


Articles


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Topography and Spatial Layout of the Castle of the Teutonic Commander in Toruń in the Light of Medieval Written Sources, s. 7-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.66]

Mateusz Superczyński
The City’s Notaries in the Chancery of Chełmno from the 14th to the 16th Century, s. 37-57 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.67]

Piotr Kitowski
The Allegation of Witchcraft as an Insult in the Judicial Practice in a Smaller Town of the Royal Prussia in the Second Half of 17th and 18th Centuries, s. 59-71 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.68]

Paweł Gut
The Political System and the Organization of Administration of the Baltic Regions of Prussia in 1918–1939, s. 73-101 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.69]

Sandra Tomczak
The Thematic Profile of the Interwar Press for Women in the Pomeranian Province – the Outline of the Problem, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.70]

Maciej Wojtacki
Administrative Repressions against “Przegląd Wileński” by Ludwik Abramowicz in the 1930s: The Contribution to the Press Policy of the post-May Camp, s. 129-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.36]


Discussion and Polemics


Mariusz Balcerek
Saxons in Livonia: About the Book by Grzegorz Szymborski, s. 151-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.37]

Tadeusz Oracki
One More “Discoverer” of Jacob Frederick Hoffmann’s Biography, s. 167-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.38]


In memoriam


Bernhart Jähnig
Stefan Hartmann (7 II 1943 – 8 VII 2016), s. 171-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.39]


Book Reviews and Comments


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Christina Link, Der preußische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Bd. 68), Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2014, ss. 386, s. 175-180 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.40]

Wiesław Sieradzan
Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016, ss. 148, s. 180-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.41]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 370, s. 186-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.42]

Tomasz Sikorski
Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2015, ss. 324, s. 191-196 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.43]


Chronicle


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
7. Conference from the Series “Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich”, Warszawa, 27.11.2015, s. 197-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.44]

Anna Marynowska
The Conference “Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku”, Toruń, 16.12.2015, s. 201-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.45]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS