Issues

Volume LXXXV - 2020, Issue 1


Articles


Gregory Leighton (ORCID: 0000-0002-4203-2313)
The Relics of St Barbara at Althaus Kulm: History, Patronages, and Insight into the Teutonic Order and the Christian Population in Prussia (Thirteenth–Fifteenth Centuries), s. 5-50 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.01]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
‘Freundtschafft die auch nach dem Tod wärt’: Daniel Gödtke, Gerard Blaes and zootomy, s. 51-90 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.02]

Stanisław Witkowski
The Origins of the Polish Committee in Stockholm during the First World War, s. 91-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.03]

Tomasz Łaszkiewicz
The Monarchist Organisation in the Pomeranian Voivodeship (1925–1927): Origins – Social Environment – Activities, s. 123-140 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.04]


Sources, Materials, Miscellanea


Marcin Grala
Some Remarks on the Political Circumstances of the Marriage of Vasily I of Moscow and Sophia of Lithuania, Concluded in 1391, s. 141-162 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.05]

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska
New Findings Concerning the Function and the Furnishing of the Matroneum in the Post-Franciscan Church in Torun, s. 163-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.06]

Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Goldsmiths in Chojnice in the Eighteenth Century, s. 187-202 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.07]


Book Reviews


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479–1515), wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, s. 203-206 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.08]

Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara, hrsg. v. Joanna Kodzik, Anna Mikołajewska, mit einem Vorwort v. Holger Böning, s. 207-212 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.09]

Arkadiusz Bożejewicz
Szwedzkie wojny 1611–1632, t. 2: Wojny z Polską, tł. Wojciech Łygaś, red. Michał Paradowski, s. 213-216 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.12]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764–1775, wyd. Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski, przy współpracy Tomasza Wiśniewskiego, s. 217-221 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.11]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS