Issues

Volume LXXVI - 2011, Issue 2


Articles


Rafał Kubicki
Forms of piety in the late medieval town in the light of legacies devised for the Church and the poor in Elbląg (Elbing) testaments (the 15th and the beginning of the 16th centuries), s. 7 [DOI: ]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
The Lithuanian tribunal defending religious freedom at the end of the 16th century and in the first half of the 17th century, s. 29 [DOI: ]

Jordan Siemianowski (ORCID: 0000-0001-9276-366X)
The problem of the Norwegian merchant shipping during the German invasion of Norway, s. 51 [DOI: ]


Sources, Materials, Miscellanea


Franciszek Skibiński
Johann Regius and Conrad Graser the Older about the worship of paintings. Monograph on the history of art in early modern Toruń, s. 77 [DOI: ]


Discussion and Polemics


Stefan Kwiatkowski
About the people at the battlefield of Grunwald, s. 87 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
The mission of Benedict Makrai from a new perspective, s. 95 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
The origin of anti-Semitism in Prussia in the most recent German historiography, s. 111 [DOI: ]


Book Reviews and Comments


Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Konrad Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, s. 129 [DOI: ]

Barbara Szordykowska
Janusz Czechowski, Polska i Finlandia. Stosunki dwustronne w latach 1918–1939, s. 133 [DOI: ]

Roland Borchers
Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939–1945, red. Andrzej Gąsiorowski, s. 136 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, s. 140 [DOI: ]

Dominik Krysiak
Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. Jarosław Kłaczkow, s. 147 [DOI: ]


Chronicle


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381), Mariusz Balcerek
The conference „Dawne Inflanty polskie: Dziedzictwo i historia”, s. 153 [DOI: ]


Obituaries


Urszula Zaborska
Doktor Henryk Baranowski (1920–2011), s. 163 [DOI: ]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS