Issues

Volume LXXXVIII - 2023, Issue 3


Articles


Agnieszka Nalewajek (ORCID: 0000-0001-5155-4511)
King John I Albert’s (Jan Olbracht) Visit to Elbląg in December 1494, s. 5-26 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.19]

Mikola Volkau (ORCID: 0000-0003-1840-4145)
Castles and Transportation Networks in Podvine, Belarus, during the Livonian War (1558–1583), s. 27-57 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.20]

Aleksandra Frączek (ORCID: 0000-0002-1078-1619)
Burghers’ Republicanism? The Political Thought of Sebastian Petrycy of Pilzno (1554–1626), s. 59-86 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.21]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Representation of Lithuania’s History in the Eighteenth-Century Silvae Rerum, s. 87-113 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.22]


Review Articles


Oliver Auge (ORCID: 0000-0003-4634-0193), Robert Harlaß (ORCID: 0009-0007-3197-4042), Katja Hillebrand (ORCID: 0009-0005-7924-4802), Andreas Kieseler (ORCID: 0000-0001-6190-2567)
“Compendium of Monasteries in Pomerania” – an Interdisciplinary Project on the Monasteries, Secular Clerics, Convents, and Commanderies in the Historical Province of Pomerania, s. 115-136 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.23]


Book Reviews


Katarzyna Kuras (ORCID: 0000-0002-6198-7131)
Jerzy Dygdała, Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku), s. 137-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.24]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Protestantismus in den baltischen Landen und in Litauen. Nation und Konfession vom 16. Jahrhundert bis 1918, hrsg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Mathias Niendorf, Patrick Schiele, Anton Schindling, s. 147-156 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.25]

Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (ORCID: 0000-0001-9766-0424)
Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku, red. Janusz Dargacz, Tomasz Krzemiński, s. 157-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.26]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Wojciech Piasek, Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej, s. 165-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.27]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS