Issues

Volume LXXXIII - 2018, Issue 2


Articles


Zygmunt Szultka
Remarks Concerning the Process of the Reformation in Słupsk, s. 7-45 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.22]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
Jacob Breyne’s Horti sicci from 1659 and 1673, s. 47-83 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.61]

Wojciech Zawadzki
Evangelical Ministry in the Elbląg Prison in the Second Half of the 19th Century, s. 85-106 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.24]

Agnieszka Szudarek (ORCID: 0000-0002-6851-9808)
The System of Supporting Families of German Soldiers in the Years of WWI on the Example of Szczecin, s. 107-133 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.25]

Przemysław Ruchlewski, Leszek Molendowski
The Michaelite Fathers in Toruń (1939–1989): the Attempt of the Synthesis, s. 135-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.26]


Sources, Materials, Miscellanea


Rafał Simiński (ORCID: 0000-0002-3533-0566), Wiesław Długokęcki
Descriptions of the Boundaries of the Monastic State of the Teutonic Order in Prussia with the Duchy of Słupsk of the 14th and 15th Centuries, s. 169-206 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.27]

Andrzej Mycio
The Manuscript Heritage of Edward Rosen (1906–1985) in the Collections of the University Library in Toruń, s. 207-216 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.28]


Discussion and Polemics


Ryszard Mączyński
Gotski House in Bażantarnia near Białystok: Several Remarks on the Margin of Józef Maroszek’s Findings, s. 217-242 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.29]


Book Reviews


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570. Rechnungsbücher des Kaufmanns Matheus Spielmann von 1568–1570, hrsg. v. Ivar Leimus, s. 243-246 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.30]

Łukasz Włodarski
Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, wyd. Marcin Hlebionek, s. 246-249 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.31]

Sławomir Kościelak
Łukasz Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, s. 249-253 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.32]

Kinga Czechowska
Muslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region, ed. Ingvar Svanberg, David Westerlund, s. 253-258 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.33]

Grzegorz Błaszczyk (ORCID: 0000-0003-4471-1114)
Antanas Tyla, Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais, s. 258-263 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.34]

Tomasz Krzemiński
Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w I wojnie światowej 1914–1918. Die Gefallenen und Vermissten des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914–1918; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli i zaginieni w II wojnie światowej 1939–1945. Die Gefallenen und Vermissten des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939–1945, s. 263-266 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.35]

Mateusz Hübner
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. Andrzej Radzimiński, s. 266-273 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.36]

Agnieszka Chłosta-Sikorska
Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, s. 274-282 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.37]

Teresa Rączka-Jeziorska
Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии. В 2 томах, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstskola; Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. 2 siejumūs. Lingvoterritorial dictionary of Latgale. 2 volumes, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstškola, s. 283-286 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.38]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus