Issues

Volume LXXXIII - 2018, Issue 1


Articles


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Dieners in the Service of the Teutonic Order in Prussia in the Second Half of the 14th Century – the First Half of the 15th Century: the Group Size, Maintenance, Accommodation, s. 7-35 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.15]

Karol Łopatecki (ORCID: 0000-0002-7921-9421)
The Military Expedition of Krzysztof Radziwiłł “Piorun” to Livonia in the Winter of 1579, s. 39-68 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.16]

Jarosław Pietrzak
In the Service at Sobieski: the Political and Military Activity of Jan Gorzeński (ca. 1626–1694), s. 69-110 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.17]

Edward Włodarczyk (ORCID: 0000-0002-6699-4963)
Conditions of the Economic Development of Towns in the Province of Pomerania in the Interwar Period, s. 111-136 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.18]

Monika Tomkiewicz
Childcare Centre for Polish Boys in Wejherowo during the German Occupation, s. 137-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.19]


Sources, Materials, Miscellanea


Zbigniew Hundert, Konrad Bobiatyński (ORCID: 0000-0002-9832-3048)
The Composition of the Army of the Grand Duchy of Lithuania during the War with Turkey (1675–1676) in the Light of Financial and Military Files, s. 155-175 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.20]

Stanisław Roszak, Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Letters of Piotr Hiacynt Śliwicki to the Papal Nuncio Alberico Archinto from the Years 1754–1757 in the Collections of the Vatican Archive, s. 175-192 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.21]


In memoriam


Krzysztof Kopiński
Andrzej Tomczak (12 IX 1922 – 8 II 2017), s. 193-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.08]


Discussion and Polemics


Zbigniew Nawrocki (ORCID: 0000-0002-4584-7921)
W odpowiedzi na recenzję Macieja Prarata, s. 205-208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.09]

Maciej Prarat
W odpowiedzi na uwagi Zbigniewa Nawrockiego, s. 208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.10]


Book Reviews


Aleksander Piwek
Michał Kurkowski, Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na terytorium ziemi chełmińskiej. Studium typologiczno-formalne, s. 209-211 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.11]

Joachim Zdrenka (ORCID: 0000-0001-8702-6454)
Franziska Heidemann, Die Luxemburger in der Mark. Brandenburg unter Kaiser Karl IV. und Sigismund von Luxemburg (1373–1415); Franziska Heidemann, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus dem Hause Luxemburg. Karl IV., Wenzel, Sigismund und Johann sowie deren Hauptmänner 1373–1415, s. 212-214 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.12]

Paweł M. Modrzyński
Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, s. 215-219 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.13]

Marcin Przegiętka
Maria Wardzyńska, Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945, s. 219-225 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.14]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS