Zeszyty

TOM LXXXVII - ROK 2022, Zeszyt 2


Artykuły


Ádám Novák (ORCID: 0000-0003-2884-5200)
Diplomats and Supporters of Matthias Corvinus – Seals of the Treaty of Ófalu / Spišská Stará Ves 1474, s. 5-21 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.11]

Bartosz Awianowicz (ORCID: 0000-0001-7380-2272)
Ślady funkcjonowania kodeksu z dziełem Nalda Naldiego „Epistola de laudibus augustae bibliothecae” w Toruniu w XVI–XVIII wieku, s. 23-37 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.12]

Leszek A. Wierzbicki (ORCID: 0000-0003-2232-448X)
Poselstwa województw kujawskich do pierwszych królów rodaków (1669–1690), s. 39-52 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.13]

Barbara Ochendowska-Grzelak (ORCID: 0000-0003-4423-221X)
Znaczenie „Pommersche Kunstgeschichte” (1840) Franza Kuglera w odkrywaniu sztuki Pomorza, s. 53-87 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.14]

Radosław Gross (ORCID: 0000-0003-4190-5415)
Przemoc i bezprawie w okresie zasiedlania południowej części byłych Prus Wschodnich w latach 1945–1946, s. 89-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.15]


Artykuły recenzyjne


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Zur Diskussion über das Wismarer Verfestungsbuch 1353–1430, s. 117-131 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.16]

Dorota Gregorowicz (ORCID: 0000-0002-7443-7737)
Mieszczańska kariera w szlacheckiej Rzeczypospolitej? Francesco De Gratta i jego social network, s. 133-149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.17]


Recenzje


Igor Kąkolewski (ORCID: 0000-0001-5721-3988)
Dangiras Mačiulis, Rimvydas Petrauskas, Darius Staliūnas, Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem. Tradycja Grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 151-159 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.18]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583–1621). History and Reconstruction of the Collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekonstrukcija. Edited by Gustavs Strenga, Andris Levāns; Catalogue edited by Renāte Berga, Laura Kreigere-Liepiņa, s. 160-162 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.19]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940, red. Izabela Mazanowska, Tomasz Ceran, Marcin Przegiętka, s. 163-171 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.20]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Eugeniusz Przybył, Toruń. Pierwszy rok w Nowej Polsce. Luty 1945 – styczeń 1946 w Dzienniku malarza i bibliofila, z rękopisu wydali i opracowali Roman Tondel, Janusz Tondel, s. 172-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.21]

Eryk Krasucki (ORCID: 0000-0003-4858-1011)
Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989), s. 178-183 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.22]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS