Zeszyty

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 1


Artykuły


Rafał Kubicki
Seelbad (balnea animarum) – uwagi na temat praktyki stosowania pobożnej fundacji w Prusach Krzyżackich i Prusach Królewskich do początku XVI wieku, s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.01]

Anna Tarnowska
Niegospodarność czy echa wielkiej polityki? Kazus rozwiązania Rady Miejskiej w Toruniu w 1929 roku, s. 21 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.02]

Miłosz Stępiński
Działacze Niemieckiego Związku Piłki Nożnej wobec dyktatury nazistowskiej w historiografii Republiki Federalnej Niemiec lat 1980–2010, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.03]


Źródła, materiały, miscellanea


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Z badań nad biogramami członków warmińskiej kapituły katedralnej w pierwszym okresie jej funkcjonowania (do połowy XIV wieku), s. 65 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.04]

Seweryn Szczepański
Skarb monet z Tułodziadu w świetle archiwaliów dawnego Prussia-Museum. Zapomniany świadek batalii grunwaldzkiej?, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.05]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Czy średniowieczne źródła pisane mają znaczenie w badaniach nad zamkami krzyżackimi w Prusach? W odpowiedzi Tomaszowi Torbusowi, s. 91 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.06]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Wazowie i Kościół. Uwagi recenzyjne po lekturze książki Dariusza Kuźminy „Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej”, s. 113 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.07]


Recenzje i omówienia


Janusz Tandecki
Schöffenbuch der Kulmer Stadtfreiheit 1407–1457, nach Vorarbeiten v. Johann Karl von Schroeder, bearb. v. Bernhart Jähnig (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, Nr. 40/2), s. 125 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.08]

Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, hrsg. v. Paul Panske (Quellen und Darstellungen für Geschichte Westpreußens, Bd. 6); Handfesten der Komturei Schlochau nebst einigen verwandten Urkunden, bearb. v. Paul Panske (Quellen und Darstellungen für Geschichte Westpreußens, Bd. 10), s. 129 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.09]

Piotr Oliński
Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen Register” von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung, bearb. v. Christofer Herrmann, Edmund Kizik (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, Bd. 67), s. 132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.10]

Łukasz Wróbel
Małgorzata Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, s. 134 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.11]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Adam Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski podskarbi wielki koronny i dobrodziej ostrowski. Szkic biograficzny, s. 139 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.12]

Aneta Niewęgłowska
Agnieszka Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze, s. 143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.13]

Dorota Dias-Lewandowska
Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, s. 146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.14]


Nekrologi


Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Profesor Stanisław Alexandrowicz (1931–2015). In memoriam, s. 149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.15]


Kronika naukowa


Adam Szweda
Międzynarodowa konferencja „Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas”, Marburg, 14–15 XI 2014 roku, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.16]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS