Zeszyty

TOM LXXXV - ROK 2020, Zeszyt 4


Artykuły


Jerzy Eisler (ORCID: 0000-0003-4708-7548)
December 1970 – Half a Century Later: Current State of Research and New Perspectives, s. 5-24 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.33]

Jörg Hackmann (ORCID: 0000-0002-1765-505X)
Im Schatten Danzigs? Stettin in der politischen Kultur Polens zwischen 1970 und 2015, s. 25-53 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.34]

Eryk Krasucki (ORCID: 0000-0003-4858-1011)
Protests in the City and the Country: Social Reactions in Western Pomerania in Response to the Workers’ Revolt of 1970/1971 in Szczecin, s. 55-88 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.35]

Wojciech Materski (ORCID: 0000-0002-2040-362X)
The Problem of the Demarcation of the Border between Estonia and Russia in 1917–1920, s. 89-110 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.36]

Edward Włodarczyk (ORCID: 0000-0002-6699-4963)
The Economic Policy of the Prussian State in the Interwar Period and the Operations of the Port Community and the Port Company in Szczecin, s. 111-129 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.37]


Źródła, materiały, miscellanea


Liliana Lewandowska (ORCID: 0000-0001-7664-1654)
Początki pietyzmu w Gdańsku. Przedmowa Samuela Schelwiga do „Gründliches und wolgesetztes Bedencken, Von der Pietisterey” (1693), s. 131-154 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.38]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Mateusz Maleszka (ORCID: 0000-0002-0417-3641)
Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków, red. Jarosław Kłaczkow, s. 155-159 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.39]

Włodzimierz Zientara (ORCID: 0000-0002-2617-889X)
Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, T. 1–4, hrsg. v. Klaus-Dieter Herbst, s. 160-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.40]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Anna Tarnowska, Weil XY Pole ist. Prusko-niemieckie państwo prawa wobec polskiej mniejszości (1850–1914), s. 165-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.41]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus