Zeszyty

TOM LXXXVI - ROK 2021, Zeszyt 4


Artykuły


Evgenii V. Anisimov (ORCID: 0000-0001-9093-586X)
Access to the Sea and the Imperial Ambitions of Peter the Great, s. 5-27 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.31]

Urszula Kosińska (ORCID: 0000-0002-8297-978X)
Saksonia, Rzeczpospolita i Szwecja a koniec wojny północnej (1721–1732), s. 29-54 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.32]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Kariera Michała Küchmeistra w zakonie krzyżackim w Prusach do 1410 roku, s. 55-69 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.33]

Janusz Dargacz (ORCID: 0000-0003-3410-4580)
Rezydencje Wejherów, Sobieskich i Przebendowskich w Rzucewie koło Pucka w świetle inwentarzy z lat 1676, 1711 i 1782, s. 71-97 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.34]

Marcin J. Szymański (ORCID: 0000-0002-5316-8355)
Starania instytucji państwowych, samorządowych i spółdzielczych o przejęcie browarów na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 na przykładzie Szczecina, Słupska i Szczecinka, s. 99-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.35]


Artykuły przeglądowe


Jan Bulak (ORCID: 0000-0002-8319-8205)
Koncepcja opracowania inwentarza wizytacji i inwentarzy diecezji żmudzkiej do 1845 roku, s. 123-149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.36]


Edycje źródłowe


Alicja Sumowska (ORCID: 0000-0003-0510-7395), Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627)
Ordynacje dla służby dzwonnej kościoła Świętojańskiego w Toruniu z pierwszej połowy XVI wieku, s. 151-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.37]


Recenzje


Wojciech Krawczuk (ORCID: 0000-0001-9191-9415)
Sven Lilja, Befolkningar, städer och stater. Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500–1820. En studie i historiska makroprocesser, s. 175-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.38]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Hartwin Spenkuch, Preußen – eine besondere Geschichte. Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 1648–1947, s. 178-183 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.39]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
Hans-Jürgen Kämpfert, Naturwissenschaft am Unterlauf der Weichsel. Einrichtungen und Persönlichkeiten, s. 184-190 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.40]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego, red. Eugeniusz Koko, Zbigniew Opacki, s. 191-197 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.41]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS