Zeszyty

TOM LXXXIV - ROK 2019, Zeszyt 3


Artykuły


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Prussian Registers of the Proscribed/Outlaws as a Source for Research on Violence in Everyday Life of a Town in the Late Middle Ages, s. 7-29 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.24]

Tomasz Ciesielski
Bitwa pod Kowalewem (5 X 1716) – geneza, przebieg, konsekwencje, s. 31-56 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.25]

Paulina Grobelna-Mazurek, Bernadetta Manyś
Uczucia, emocje i postawy życiowe Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle jej listów. Przyczynek do badań nad kobietami z kręgów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 57-79 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.26]

Mateusz Maleszka (ORCID: 0000-0002-0417-3641)
Rasa w mieście. Zakorzenione w niemieckim volkizmie rozważania Houstona Stewarta Chamberlaina i Theodora Fritscha, s. 81-99 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.27]

Elżbieta Alabrudzińska
Problem tożsamości i poczucia lojalności Żydów pochodzących z zaboru pruskiego na przykładzie Alfreda Cohna (1901–1961), s. 101-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.28]

Łukasz Jasiński
Grudzień ’70 w prasie Republiki Federalnej Niemiec. Relacje i analizy polityczne, s. 123-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.29]


Źródła, materiały, miscellanea


Dorota Żurek
Obraz małych polskich miast w literaturze z XVI i XVII wieku, s. 153-167 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.30]

Michał Słomski
Natura na planie miasta. Z doświadczeń odtwarzania układu urbanistycznego Dolska z przełomu XVI i XVII wieku, s. 169-204 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.31]


Dyskusje, polemiki


Andrzej Kokowski, Joachim Zdrenka (ORCID: 0000-0001-8702-6454)
Leksykon Krajny – czyli półprawdy historii regionu, s. 205-214 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.32]


Artykułyrecenzyjne i recenzje


Mark Whelan
Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen, Bd. 4: Liegerbücher der Großschäfferei Königsberg (Ordensfolianten 150–152 und Zusatzmaterial), ed. Cordula A. Franzke, s. 215-219 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.33]

Zygmunt Szultka
Radosław Gaziński, Urzędnicy miejscy Kołobrzegu do 1805 roku, s. 220-222 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.34]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS