Zeszyty

TOM LXXXI - ROK 2016, Zeszyt 3


Artykuły


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Topografia i układ przestrzenny krzyżackiego zamku komturskiego w Toruniu w świetle średniowiecznych źródeł pisanych, s. 7-35 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.31]

Mateusz Superczyński
Pisarze miejscy w kancelarii chełmińskiej od XIV do XVI wieku, s. 37-58 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.32]

Piotr Kitowski
Zarzut czarostwa jako kalumnia w praktyce sądowej mniejszego miasta pomorskiego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, s. 59-72 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.33]

Paweł Gut
Ustrój, administracja i podziały terytorialne pomorskich prowincji Prus w latach 1918–1939, s. 73-104 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.34]

Sandra Tomczak
Profil tematyczny międzywojennej prasy kobiecej województwa pomorskiego – zarys problemu, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.35]

Maciej Wojtacki
Represje administracyjne wobec „Przeglądu Wileńskiego” Ludwika Abramowicza w latach trzydziestych XX wieku. Przyczynek do polityki prasowej obozu pomajowego, s. 129-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.36]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Mariusz Balcerek
Sasi w Inflantach. O książce Grzegorza Szymborskiego, s. 151-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.37]

Tadeusz Oracki
Jeszcze jeden „odkrywca” biografii Jakuba Fryderyka Hoffmanna, s. 167-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.38]


In memoriam


Bernhart Jähnig
Stefan Hartmann (7 II 1943 – 8 VII 2016), s. 171-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.39]


Recenzje i omówienia


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Christina Link, Der preußische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Bd. 68), Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2014, ss. 386, s. 175-180 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.40]

Wiesław Sieradzan
Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016, ss. 148, s. 180-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.41]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 370, s. 186-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.42]

Tomasz Sikorski
Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2015, ss. 324, s. 191-196 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.43]


Kronika naukowa


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Siódma konferencja z cyklu „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich”, Warszawa, 27 XI 2015 roku, s. 197-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.44]

Anna Marynowska
Konferencja naukowa „Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku”, Toruń, 16 XII 2015 roku, s. 201-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.45]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus