Zeszyty

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 1


Artykuły


Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu – zarys problematyki, s. 5 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Problem repatriacji Polaków z Norwegii (maj 1945 – kwiecień 1946 roku), s. 37 [DOI: ]

Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627)
„Ego Jeronimus Waldaw...” O tożsamości późnośredniowiecznego plebana toruńskiego, s. 63 [DOI: ]

Piotr Głuszkowski
Tadeusz Bułharyn – polski pan w Dorpacie, s. 83 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań


Jacek Wijaczka
Dzieci w procesach o czary. Casus Prus Książęcych w XVII wieku, s. 101 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Piotr Paluchowski
Gdański salon sarmackiej damy. Na marginesie pracy Agnieszki Jakuboszczak o Barbarze Sanguszkowej, s. 117 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā); Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā); Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā (Mākslas Pieminekļi Latvijā), s. 129 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski, s. 137 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, wstęp, oprac. naukowe i red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, red. kartograficzna Andrzej Giza, Paweł Terefenko (Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. 1), s. 140 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tomasz Sylwiusz Ceran, „Szmalcówkaˮ. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ideologii nazistowskiej, s. 148 [DOI: ]

Witold Konopka
Arkadiusz Kamiński, Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę w latach 1979–1991, s. 150 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS