Zeszyty

TOM LXXXV - ROK 2020, Zeszyt 2


Artykuły


Mateusz Superczyński
Personel kancelarii miasta Chełmna w XVI–XVIII wieku, s. 5-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.13]

Adam Perłakowski
„Ta konfederacyja nie stała się contra Maiestatem…”. Postawa Jakuba Zygmunta Rybińskiego, wojewody chełmińskiego, w czasie konfederacji tarnogrodzkiej (1715–1717), s. 33-65 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.14]

Witold Filipczak
Sejmiki powiatu wiłkomierskiego w latach 1781–1784, s. 67-93 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.15]

Emil Chróściak
Od izolacji do leczenia. Ewolucja stosunku do psychicznie chorych w dziewiętnastowiecznych Prusach na przykładzie funkcjonowania Prowincjonalnego Zakładu dla Chorych Psychicznie w Darłowie (1841–1900), s. 95-112 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.16]


Źródła, materiały, miscellanea


Kamil Wasilkiewicz
Konflikt księcia pomorskiego Bogusława IV z zakonem templariuszy (1283 – ok. 1291), s. 113-131 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.17]

Łukasz Kożuchowski
Pamięć o tumulcie toruńskim (1724) w polskiej dziewiętnastowiecznej pieśni ludowej. Wizja świata – propaganda – pobożność i wartości, s. 133-155 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.18]

Marek Jodkowski
Duszpasterstwo wojskowe na obszarze diecezji warmińskiej w pierwszej połowie XIX wieku, s. 157-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.19]


In memoriam


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Aleksander Klemp (21 II 1948 – 10 XI 2019), s. 175-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.20]


Dyskusje i polemiki


Piotr M. Pilarczyk, Marek Krzymkowski
Twórca potęgi. Uwagi nad książką Rafała Wiktora Kowalczyka, s. 179-199 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.21]

Od Redakcji
Stanowisko redakcji w sprawie polemiki Sławomir Jóźwiak – Christofer Herrmann / Stellungnahme der Redaktion zur Polemik zwischen Sławomir Jóźwiak und Christofer Herrmann, s. 201-202 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.22]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Monika Tomkiewicz
Zbrodnie niemieckie na Ziemi Dobrzyńskiej (byłe powiaty Lipno i Rypin) w latach 1939–1945, red. Andrzej Szalkowski, Piotr Gałkowski, s. 203-212 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.23]

Agata E. Niedzielska
Michael North, Historia Bałtyku, tł. Adam Peszke, red. Jörg Hackmann, s. 213-218 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.24]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS