Zeszyty

TOM LXXVII - ROK 2012, Zeszyt 2


Artykuły


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Miejsca wystawiania instrumentów notarialnych w przestrzeni zamku malborskiego w XIV i w pierwszej połowie XV wieku, s. 7-34 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Krajobraz higieniczno-estetyczny miast i wsi pomorskich w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 35-56 [DOI: ]

Marcin Żukowski
„Skrywana potęga”. Gospodarka finansowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Od zorganizowania Komitetu do reformy finansów partyjnych w październiku 1950 roku, s. 57-78 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Gdański medal jubileuszowy z okazji trzechsetlecia inkorporacji Prus do Polski w 1754 roku, s. 79-92 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Błażej Śliwiński, Beata Możejko
O dziedzicach Pruszcza Gdańskiego w XIII i początkach XIV wieku. W odpowiedzi Wiesławowi Długokęckiemu, s. 93-110 [DOI: ]

Błażej Śliwiński, Beata Możejko
O początkach budowy kanału Raduni w Gdańsku w XIV wieku, s. 111-130 [DOI: ]

Wiesław Długokęcki
O początkach Pruszcza i kanału Raduni. Odpowiedź Beacie Możejko i Błażejowi Śliwińskiemu, s. 131-138 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Roman Czaja
Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV–XVI wieku, s. 139-146 [DOI: ]

Cezary Obracht-Prondzyński
Monika Mazurek, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, s. 146-152 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. 1; t. 2: Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, s. 153-159 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku, red. Paweł Nowak, Krzysztof Stępnik, s. 159-165 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Pomorzu. Nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu, s. 165-170 [DOI: ]

Daniel Czerwiński
Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstęp i oprac. Marcin Węgliński (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 5); Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim / bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny, oprac. Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak, red. Marek Szymaniak (Publikacje gdańskiego oddziału IPN, t. 6), s. 171-175 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS