Zeszyty

TOM LXXXII - ROK 2017, Zeszyt 1


Artykuły


Arno Mentzel-Reuters
Identitätsmodelle in der preußischen Landeshistoriographie 1466–1525, s. 5-20 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.01]

Udo Arnold
Die Visitation als Mittel traditioneller Ordensstruktur nach 1466, s. 21-36 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.02]

Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Economic Relations between Gdańsk and Königsberg in the Years 1466–1525, s. 37-54 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.03]

Wiesław Długokęcki
Zur Geschichte der Führungsschichten in Königsberg und Marienburg in der Zeit des dreizehnjährigen Krieges. Ein Beitrag zum Austausch der städtischen Machteliten, s. 55-70 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.04]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
The Beginnings of the Reformation in the Light of Gdańsk and Königsberg Chroniclers of the First Half of the 16th Century: the Activity of the First Reformers, s. 71-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.05]

Jakub Rogulski
Titles, Seals and Coats of Arms as Symbols of Power and Importance of Lithuanian Dukes before the Union of Lublin, s. 97-130 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.06]


Źródła, materiały, miscellanea


Piotr Kołodziejczak, Piotr Oliński
Anonimowy traktat religijny dla wielkiego mistrza z 1426 roku, s. 131-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.07]


In memoriam


Michał Raczkowski, Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Marian Zdzisław Pawlak (1935–2016), s. 147-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.08]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Andrzej Piątkowski (1938–2016), s. 151-154 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.09]


Recenzje i omówienia


Roman Czaja
Sascha Bütow, Straßen im Fluss: Schifffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, Bd. 18), Lukas Verlag, Berlin 2014, ss. 304, s. 155-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.10]

Tomasz Ambroziak
Maksìm Makaraŭ, Mesckiâ ŭlady Polacka (1580–1772 gg.): arganìzacyâ, persanalny sklad, Ìnbelkyl′t, Smalensk 2014, ss. 198, s. 158-162 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.11]

Maciej Prarat
Zbigniew Nawrocki, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Wydawnictwo Firma Fotograficzno-Wydawnicza Photo Studio WM, Toruń 2016, ss. 151, s. 163-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.12]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. Izabela Mazanowska, Tomasz Sylwiusz Ceran (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, t. 54), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, ss. 324, s. 169-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.13]


Kronika naukowa


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Niemieckim, Würzburg, 21–24 IX 2016 roku, s. 173-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.14]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS