Zeszyty

TOM LXXVIII - ROK 2013, Zeszyt 4


Miasta nad Bałtykiem


Roman Czaja
Zur sozialen Differenzierung in den preußischen Hansestädten im Spätmittelalter, s. 5 [DOI: ]

Dennis Hormuth
Wahlen in der Großen Gilde zu Riga. Ein Beitrag zu bürgerlichen Partizipationsformen in der vormodernen Stadt, s. 19 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Der Alltag in den kleinen und mittelgroßen Städten von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), s. 41 [DOI: ]

Zofia Maciakowska
Das Akzise- und Zolldirektionsgebäude – David Gillys vergessenes Werk in Danzig. Organisation und Vorbereitung dieser Investition, s. 55 [DOI: ]

Anja Rasche, Kerstin Petermann
„Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte”, s. 77 [DOI: ]


Źródła i materiały


Sławomir Zonenberg
Kto był autorem „Epitome gestorum Prussie”?, s. 85 [DOI: ]

Krzysztof Kaczmarek
Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 roku, s. 103 [DOI: ]

Jordan Siemianowski (ORCID: 0000-0001-9276-366X)
Współpraca Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja” z Bergenske Baltic Transports Ltd. oraz Walford Baltic Transports Ltd. w latach 1920–1926, s. 119 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań


Teresa Rączka
Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu „Łotyszy Inflant Polskich”, s. 145 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416–1527), wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad (Fontes 106), s. 159 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Sławomir Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, s. 163 [DOI: ]

Józef Borzyszkowski
Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, s. 169 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Jolanta Wadas, Stanisław Hoszowski. Uczony i nauczyciel, s. 174 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS