Zeszyty

TOM LXXXII - ROK 2017, Zeszyt 4


Artykuły


Andrius Jurkevičius
The Nomination Procedure of the Officials of the City of Polotsk in 1498–1563, s. 7-29 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.46]

Mikołaj Tomaszewski
Linia swarożyńska rodu Czapskich herbu Leliwa w czasach nowożytnych, s. 31-51 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.47]

Jan Walkusz
Twórczość literacka księdza Stanisława Kujota, s. 53-79 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.48]

Sylwia Bykowska
Problem osadnictwa w Gdańsku w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, s. 81-109 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.49]


Źródła, materiały, miscellanea


Krzysztof Kaczmarek
Nieznane świadectwa święceń Stanisława z Kowala w diecezji kujawskiej, s. 111-121 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.50]

Maria Bogucka
Żegluga bałtycka XVII–XVIII wieku w świetle materiałów z archiwum w Amsterdamie, s. 123-137 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.51]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Bogusz Wasik (ORCID: 0000-0002-2968-3015), Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Zamek krzyżacki w Toruniu XIII–XXI w. Studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, red. Marek Rubnikowicz, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2017, ss. 243, s. 139-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.52]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ss. 240, s. 150-154 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.53]

Michał F. Woźniak
Jutta Reisinger-Weber, Silberschmiedearbeiten im unteren Weichselland. Bestandkatalog der Gold- und Silberschmiedearbeiten im Westpreußischen Landesmuseum, Nikolaus-Copernicus-Verlag, Münster/Westfalen 2016, ss. 196, s. 154-167 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.54]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Włodzimierz Jastrzębski, Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy (1939–1945), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2017, ss. 311, s. 167-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.55]

Sylwia Grochowina
Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Członkowie TOW „Gryf Pomorski” w KL Stutthof. Działalność – aresztowanie – obóz, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2016, ss. 247, s. 174-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.56]

Przemysław Sołga
Witold Konopka, Waldemar Rozynkowski, Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2016, ss. 268, s. 181-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.57]


Kronika naukowa


Piotr Kołodziejczak
Sprawozdanie z dziewiętnastej konferencji "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica", Toruń, 20–23 IX 2017 roku, s. 187-189 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.58]

Emilia Jeziorowska
XIV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław–Halle–Siegen, "Mazury – wędrówka szlakiem dziedzictwa kulturowego pierwszego protestanckiego państwa w Europie", Mikołajki, 5–10 VI 2017 roku, s. 190-192 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.59]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus