Zeszyty

TOM LXXXV - ROK 2020, Zeszyt 1


Artykuły


Gregory Leighton (ORCID: 0000-0002-4203-2313)
The Relics of St Barbara at Althaus Kulm: History, Patronages, and Insight into the Teutonic Order and the Christian Population in Prussia (Thirteenth–Fifteenth Centuries), s. 5-50 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.01]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
„Freundtschafft die auch nach dem Tod wart”. Daniel Gödtke, Gerard Blaes i zootomia, s. 51-90 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.02]

Stanisław Witkowski
Geneza powołania Komitetu Polskiego w Sztokholmie w latach pierwszej wojny światowej, s. 91-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.03]

Tomasz Łaszkiewicz
Organizacja Monarchistyczna w województwie pomorskim (1925–1927). Geneza – środowisko – formy działania, s. 123-140 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.04]


Źródła, materiały, miscellanea


Marcin Grala
Kilka uwag na temat politycznych okoliczności małżeństwa Wasyla Moskiewskiego i Zofii Witoldówny zawartego w 1391 roku, s. 141-162 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.05]

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska
Nowe ustalenia w zakresie funkcji i wystroju empory kościoła pofranciszkańskiego w Toruniu, s. 163-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.06]

Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Złotnicy w Chojnicach w XVIII wieku, s. 187-202 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.07]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479–1515), wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, s. 203-206 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.08]

Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara, hrsg. v. Joanna Kodzik, Anna Mikołajewska, mit einem Vorwort v. Holger Böning, s. 207-212 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.09]

Arkadiusz Bożejewicz
Szwedzkie wojny 1611–1632, t. 2: Wojny z Polską, tł. Wojciech Łygaś, red. Michał Paradowski, s. 213-216 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.12]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764–1775, wyd. Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski, przy współpracy Tomasza Wiśniewskiego, s. 217-221 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.11]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus