Zeszyty

TOM LXXXVI - ROK 2021, Zeszyt 3


W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Stanisława Salmonowicza


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845), Danuta Janicka (ORCID: 0000-0002-2873-8088)
O fenomenie dorobku naukowego Profesora Stanisława Salmonowicza, s. 5-33 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.21]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042), Maciej J. Mazurkiewicz (ORCID: 0000-0001-7200-7680), Adam Biedrzycki (ORCID: 0000-0002-4863-5692)
Bibliografia publikacji Stanisława Salmonowicza za lata 2001–2021, s. 35-60 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.22]


Artykuły


Jan Jeż (ORCID: 0000-0003-0914-8696)
Marriages of the Mazovian Piasts with Princesses of Ruthenian Lineage in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, s. 61-80 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.23]

Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Budownictwo warowne jako narzędzie intensyfikacji władztwa na obrzeżach kraju. Casus Bezławek w późnośredniowiecznych Prusach, s. 81-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.24]


Artykuły przeglądowe


Jörg Hackmann (ORCID: 0000-0002-1765-505X)
Der Ostseeraum als Geschichtsregion. Klaus Zernacks Konzeption von Nordosteuropa, s. 117-138 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.25]


Artykuły recenzyjne i polemiczne


Karol Łopatecki (ORCID: 0000-0002-7921-9421)
O sposobach udostępniania zawartości ksiąg metryk królewskich, s. 139-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.26]


Recenzje


Matthew F. Stevens (ORCID: 0000-0001-8646-951X)
Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region, ed. Anu Mänd, Marek Tamm, s. 159-163 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.27]

Gvido Straube (ORCID: 0000-0002-4063-6367)
Reformation in Nordosteuropa, hrsg. v. Sebastian Rimestad, s. 164-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.28]

Andrzej Karpiński (ORCID: 0000-0002-7575-9228)
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej, s. 170-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.29]

Agnieszka Kłys (ORCID: 0000-0001-9378-8164), Marcin Owsiński (ORCID: 0000-0001-6547-6876)
Jan Dolny, Wspomnienia z obozu w Stutthofie i Potulicach więźnia o numerze 9889 w latach 1940–1945, wstęp i red. Józef Borzyszkowski, s. 178-187 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.30]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS