Zeszyty

TOM LXXXI - ROK 2016, Zeszyt 4


Artykuły


Stefan Kwiatkowski
A Conflict for Values in the Origins and at the Beginning of the Thirteen Years’ War, s. 5-30 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.46]

Adam Szweda
The Negotiations Leading to the Second Peace of Toruń, s. 31-46 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.47]

Sławomir Zonenberg
The Second Peace of Toruń of 19 October 1466 in the Polish, Prussian and Teutonic Historiography of the 15th–16th Centuries, s. 47-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.48]

Andrzej Radzimiński
The Church in Royal and Teutonic Prussia after the Second Peace of Toruń: the Time of Continuation and Change, s. 69-81 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.49]

Rafał Kubicki
Mendicant Friaries in the Dominion of the Teutonic Order in Prussia and in Royal Prussia after 1466 until the Reformation, s. 83-99 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.50]

Dieter Heckmann
Aspekte der Neuordnung des Kanzleiwesens im preußischen Ordensland nach dem 2. Thorner Friedensschluss, s. 101-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.51]

Jürgen Sarnowsky
Die Finanzpolitik des Deutschen Ordens unter Friedrich von Sachsen, s. 117-132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.52]


Recenzje i omówienia


Piotr Oliński
Amtsbücher des Deutschen Ordens um 1450. Pflegeamt zu Seehesten und Vogtei zu Leipe (Beihefte zum Preußischen Urkundenbuch, Bd. 3), hrsg. v. Cordula A. Franzke, Jürgen Sarnowsky, Vandenhoeck & Ruprecht unipress GmbH, Göttingen 2015, ss. 406, s. 133-134 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.53]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-majątkowe, Wydawnictwo DiG, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2015, ss. 454, s. 135-139 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.54]

Katarzyna Kącka
„Fikcyjna rzeczywistość”. Codzienność, światy przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce, red. Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska (Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, t. 3), Instytut Studiów Politycznych PAN, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Warszawa–Berlin 2016, ss. 350, s. 139-144 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.55]

Krzysztof Kania
Magda Gawinecka-Woźniak, Polska–Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945–1968, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 371, s. 144-148 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.56]


Kronika naukowa


Agnieszka Pawłowska-Kubik (ORCID: 0000-0002-7379-8645)
Konferencja naukowa „Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wieku. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć”, Tarnobrzeg, 8–10 IX 2016 roku, s. 149-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.57]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS