Zeszyty

TOM LXXXIII - ROK 2018, Zeszyt 4


Artykuły


Zdzisław Noga, Roman Czaja
The Image of Towns in the Pre-partition Polish Lands Toruń, June 8–9, 2018, s. 5-8 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.59]

Marcin Starzyński
Signs of Urban Identity in Medieval and Early Modern Times: Cracow – Kazimierz – Kleparz (the 13th–18th Centuries), s. 9-24 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.52]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
The Picture of the City of Gdańsk in the Historiography From Beyond Gdańsk in the Late Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period, s. 25-48 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.53]

Rafał Eysymontt
The Representation of Selected Silesian Cities in the 15th–17th Centuries, s. 49-75 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.54]

Natalia Bursiewicz
Three-dimensional Aspect of the Town and Fortress on the Example of Zamość, s. 77-90 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.55]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
In Gold and Silver: Panoramas of Gdańsk on Coins and Medals in the 17th and 18th centuries, s. 91-114 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.56]


Źródła, materiały, miscellanea


László Pósán
Ungarisch-preussische Handelsbeziehungen im Mittelalter, s. 115-145 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.51]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Madis Maasing
Ants Hein, Stenhus’id, arx’id, torne’d… Eesti mõõisaarhitektuuri vanim kihistus. = Stenhus, arx, torne… Die älteste Schicht der Gutshofarchitektur Estlands, hrsg. v. Heiki Valk, s. 147-149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.57]

Anna P. Orłowska
Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, s. 149-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.58]

Aneta Niewęgłowska
Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, s. 152-155 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.60]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS