Zeszyty

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 4


Artykuły


Shlomo Lotan
Jerusalem in the Traditions of the Teutonic Military Order – Symbolism and Uniqueness, s. 7 [DOI: ]

Roman Czaja
Gesellschaft und Landesherr im Ordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts, s. 19 [DOI: ]

Claudia Drese
„...was für ein blutbad wäre nicht zu sorgen?“ Zu den Streitigkeiten in Danzig 1674/1675 oder: Ägidius Strauch, ein in Wittenberg geprägter Lutheraner, s. 33 [DOI: ]

Magdalena Niedzielska
Opposition als Elite und Gegen-Elite. Die liberale Gruppierung in der Provinz Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jh. (bis 1871), s. 51 [DOI: ]


Źródła i materiały


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Neue Quellen aus dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409–1411, s. 67 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
O rzetelną monografię mniejszości niemieckiej w Polsce przed i w trakcie wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku, s. 113 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Anna P. Orłowska
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, s. 141 [DOI: ]

Magdalena Niedzielska
Dariusz Aleksander Dekański, Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku. Najwybitniejsi przedstawiciele. Kierunki badań. Ośrodek naukowy, s. 143 [DOI: ]


Nekrologi


Stanisław Alexandrowicz
Wspomnienie o Profesorze Juliuszu Bardachu (3 XI 1914, Odessa – 26 I 2010, Warszawa), s. 153 [DOI: ]

Marceli Kosman
Pożegnanie Profesora Gerarda Labudy (1916–2010), s. 157 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS