Zeszyty

TOM LXXVI - ROK 2011, Zeszyt 1


Artykuły


Seweryn Szczepański
„Arbor custodie que vulgariter dicitur wartboum”. Funkcje i występowanie tzw. drzew wartowniczych na obszarze Żuław Wiślanych i Pomezanii w XIII–XIV wieku, s. 7 [DOI: ]

Piotr Łabędź
Działalność wojskowa Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w latach 1572–1579, s. 23 [DOI: ]

Edward Seliszka
Rola polskiej szlachty w gospodarce Inflant Polskich w drugiej połowie XIX – początkach XX wieku, s. 41 [DOI: ]


Źródła i materiały


Janusz Dargacz (ORCID: 0000-0003-3410-4580)
Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska, s. 67 [DOI: ]

Łukasz Jastrząb
Opinie mieszkańców województwa gdańskiego o procesach poznańskich w październiku 1956 roku w świetle dokumentów bezpieki, s. 79 [DOI: ]


Sylwetki


Zbigniew Opacki
Profesor Roman Wapiński 1931–2008, s. 95 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Wiesław Długokęcki
Uwagi o dziejach Pruszcza Gdańskiego w średniowieczu, s. 117 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Marcin Danielewski
Magdalena Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, s. 139 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850–1950), red. Hubert Czachowski, Hanna M. Łopatyńska, s. 143 [DOI: ]

Andrzej Topij (ORCID: 0000-0001-6411-2552)
Anders Henriksson, Vassals and Citizens. The Baltic Germans in Constitutional Russia, 1905–1914 (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 21), s. 147 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Helmut Lindenblatt, Pommern 1945. Eines der letzten Kapiteln in der Geschichte vom Untergang des Dritten Reiches, s. 153 [DOI: ]


Kronika naukowa


Klaudiusz Grabowski
Konferencja naukowa „Nekropolie Pomorza”, s. 159 [DOI: ]


Nekrologi


Irena Makarczyk
Ksiądz Profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 – 27 XII 2010), s. 163 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS