Zeszyty

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 2


W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem


Živilė Mikailienė, Alvydas Nikžentaitis
Litewski Žalgiris, polski Grunwald: dwa toposy narodowe w kontekście analizy porównawczej, s. 7 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Świadkowie przywileju wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 28 X 1409 roku. Z badań nad prokrzyżacką orientacją wśród szlachty dobrzyńskiej w okresie wojny 1409–1411, s. 23 [DOI: ]

Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce Zakonu Niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej, s. 47 [DOI: ]

Adam Szweda
Uwagi o dokumentach rozejmowych i pokojowych z okresu wojny 1409–1411, s. 67 [DOI: ]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Jeńcy strony krzyżackiej po bitwie pod Koronowem, s. 87 [DOI: ]


Artykuły


Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
Jedno miasto, dwa różne światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913 (część II), s. 103 [DOI: ]

Michał Pszczółkowski
Z dziejów budowy toruńskiego kampusu uniwersyteckiego 1967–1973, s. 151 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Sławomir Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, s. 173 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak, s. 178 [DOI: ]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Liudvika Bysevska, 1786 metu keliones i Vilniu dienorastis, oprac. Piotr Jacek Jamski, wstęp Ewa Manikowska (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, I tomas), s. 181 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS