Zeszyty

TOM LXXXIV - ROK 2019, Zeszyt 1


Artykuły


Carsten Jahnke (ORCID: 0000-0001-9157-3688)
Hansische Kaufleute und deren Religiosität außerhalb ihrer Heimat, s. 7-41 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.01]

Anti Selart
Where Was the Home of the Livonian Merchant? Early Urban Mobility in the Baltics, s. 43-66 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.02]

Roman Czaja
Obraz miasta epoki przedprzemysłowej we współczesnych badaniach historycznych, s. 67-84 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.03]

Marcin Hlebionek
Miasto na pieczęci. Wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus, s. 85-121 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.04]

Bartosz Awianowicz (ORCID: 0000-0001-7380-2272)
Opisy Gdańska i Torunia w relacjach Petera Mundy’ego. Między szczerą ciekawością Anglika a wczesnonowożytną teorią ekfrazy, s. 123-133 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.05]

Waldemar Komorowski
Widoki portretowe Krakowa czasów staropolskich w badaniach historii miasta. Obraz, znak, symbol, tekst, s. 135-167 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.06]


In memoriam


Martin Faber
Gottfried Schramm (11.01.1929 – 26.10.2017), s. 170-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.07]


Dyskusje, polemiki


Dorota Samborska-Kukuć
Uwagi do recenzji Szczepana Wierzchosławskiego, s. 173-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.08]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Rafał Kubicki
Kadri-Rutt Hahn, Revaler Testamente im 15. und 16. Jahrhundert, s. 177-182 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.09]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Witold Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, t. 1, s. 183-185 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.10]

Jan Tymiński (ORCID: 0000-0002-3659-6403)
Andrzej Drzewiecki, Mariusz Kardas, Zbigniew Wojciechowski, Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945–1989, s. 186-190 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.11]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS