Zeszyty

TOM LXXXVIII - ROK 2023, Zeszyt 1


Artykuły


Krzysztof Kuczyński (ORCID: 0000-0001-7512-6781)
Kaprzy Augusta II Wettina w latach 1700–1701 w świetle nieznanych szwedzkich poloników wojennomorskich, s. 5-23 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.01]

Mindaugas Šapoka (ORCID: 0000-0002-9776-5290)
Zjazd szlachty litewskiej w Wilnie w 1715 roku, s. 25-52 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.02]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Bezpośrednia reakcja władz Torunia wobec tumultu wyznaniowego z 17 lipca 1724 roku, s. 53-80 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.03]

Agnieszka Zielińska (ORCID: 0000-0003-1016-225X), Andrzej Ollech (ORCID: 0000-0002-2241-4744)
Imiennictwo na terenie dzielnic Torunia – Mokrego i Bydgoszczy – Szwederowa w latach 1875–1914 jako egzemplifikacja zróżnicowania kulturowego ludności oraz zmian w obyczajowości na przełomie wieków, s. 81-116 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.04]


Dyskusje i polemiki


Alicja Sumowska (ORCID: 0000-0003-0510-7395), Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627)
Toruński dzwon Tuba Dei ulany dnia 27 września 1522 roku. Nowa datacja w świetle źródeł pisanych, s. 117-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.05]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Jeszcze w sprawie tragicznych wydarzeń 3–4 września 1939 roku w Bydgoszczy, s. 127-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.06]


Recenzje


Jakub Niedźwiedź (ORCID: 0000-0003-4472-8151)
The Polish-Lithuanian Commonwealth. History, Memory, Legacy, ed. Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski, s. 155-163 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.07]

Joanna Kunigielis (ORCID: 0000-0003-2700-5226)
Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk, s. 164-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.08]

Ryszard Kaczmarek (ORCID: 0000-0001-9917-063X)
Witold Molik, Polska emigracja w Niemczech a kraj w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, s. 169-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.09]

Witold Molik (ORCID: 0000-0002-2798-6303)
Witold Matwiejczyk, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871–1933. Struktury i ludzie, s. 173-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.10]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus