Zeszyty

TOM LXXVI - ROK 2011, Zeszyt 3


Nekrologi


Czesław Łapicz
Profesor Andrzej Woszczyk (2 III 1935 – 17 VII 2011), s. 5 [DOI: ]


Artykuły


Michalina Broda
Lekarze pochodzący spoza państwa zakonnego w Prusach w otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku, s. 7 [DOI: ]

Konrad Bobiatyński (ORCID: 0000-0002-9832-3048)
Między Rzeczpospolitą a Moskwą – Dyneburg i Inflanty Polskie w latach 1665–1667, s. 37 [DOI: ]

Arkadiusz Słabig
Ukraińcy w województwie gdańskim w latach 1956–1970 w świetle archiwaliów aparatu bezpieczeństwa PRL, s. 57 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Sławomir Zonenberg
Jezioro Rządzkie pod Grudziądzem czy bagno pod Chełmnem miejscem klęski wojsk krzyżackich w 1243 roku?, s. 99 [DOI: ]

Wiesław Długokęcki
W sprawie późnośredniowiecznych testamentów gdańskich, s. 115 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Karsten Igel, Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus. Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald, s. 141 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand, Wojna trzydziestoletnia. Europa i świat 1618–1648, s. 146 [DOI: ]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Paweł Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, s. 151 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Heinz Schneppen, Ghettokommandant in Riga Eduard Roschmann. Fakten und Fiktionen, s. 153 [DOI: ]

Jan Walkusz
S. Katarzyna Żaneta Sztylc, Prowincja toruńska Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946–2006, s. 155 [DOI: ]


Kronika naukowa


Karol Polejowski
Konferencja „Islands and the Military Ordersˮ, s. 161 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS