Zeszyty

TOM LXXXVII - ROK 2022, Zeszyt 1


Artykuły


Patryk Maćkowiak (ORCID: 0000-0003-4597-1436)
Pojęcia notoryjności i famy w protokole procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320–1321, s. 5-25 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.01]

Alicja Grabowska-Lysenko (ORCID: 0000-0003-4128-812X)
Kaplice czy kaplica? O zawiłych dziejach kaplic(y) św. Bartłomieja i św. Jadwigi w gdańskim kościele Najświętszej Maryi Panny i o ich znaczeniu dla badań nad średniowiecznymi elementami wystroju, s. 27-62 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.02]

Wojciech Kriegseisen (ORCID: 0000-0001-8748-4711)
Widziane z plebanii. Świat i ludzie w diariuszach dwóch duchownych ewangelickich z Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku, s. 63-89 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.03]

Marek Herma (ORCID: 0000-0003-0919-8132)
Rosyjski projekt operacji desantowej w strefie Kanału Cesarza Wilhelma w 1914 roku, s. 91-106 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.04]


Artykuły przeglądowe


Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
Działalność naukowa profesora Edwarda Włodarczyka w świetle publikacji autorskich (1973–2020). Kontekst ilościowy, s. 107-132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.05]


Dyskusje i polemiki


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
W sprawie kopiariusza OF 80a i jego edycji, s. 133-143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.06]


Recenzje


Czesław Grajewski (ORCID: 0000-0002-2692-8232)
Paweł Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku, s. 145-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.07]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Anita Klecha, Zofia Olelkowiczówna, ostatnia z księżniczek słuckich (1586–1612). Mity i rzeczywistość, s. 152-163 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.08]

Piotr Guzowski (ORCID: 0000-0002-6494-4217)
Jaśmina Korczak-Siedlecka, Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku, s. 164-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.09]

Jan Tymiński (ORCID: 0000-0002-3659-6403)
Jarosław Drozd, Sojusz narodu polskiego z morzem. Święto Morza w Gdyni 1932–1939, s. 169-175 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.10]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS