Zeszyty

TOM LXXXIV - ROK 2019, Zeszyt 2


Artykuły


Zbigniew Hundert
Organizacja gwardii nadwornej Michała Korybuta Wiśniowieckiego w latach 1669–1673, s. 7-31 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.12]

Vaida Kamuntavičienė
Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku, s. 33-56 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.13]

Paweł Gut
Deputacja Kamery Wojenno-Skarbowej w Koszalinie – eksperyment administracji monarchii absolutnej, s. 57-81 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.14]

Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
Zróżnicowanie kierunków odpływu ludności z rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1928–1929, s. 83-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.15]

Marta Cichocka
Środowisko kapłańskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, s. 123-149 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.16]


Źródła, materiały, miscellanea


Rafał Jaworski
„Qui de commodo Reipublice consulere voluerunt”. Posłowie ziemscy na sejm walny piotrkowski 1533 roku, s. 151-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.17]

Justyna Gałuszka
„Akt sławny, wielki i nigdy w Polszcze niewidziany…” Warszawski triumf Stanisława Żółkiewskiego (1611) na tle uroczystości z 1583 roku, s. 171-204 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.18]

Paweł Nowakowski
Stosunek pracowników przedsiębiorstw toruńskich do władz państwowych w latach 1983–1989 w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i niezależnych czasopism, s. 205-234 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.19]

Karol Kłodziński
Margarete Bieber (1879–1978) – wybitna badaczka kultury antycznej z Prus Zachodnich, s. 235-252 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.20]


Dyskusje, polemiki


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Uwagi w kontekście najnowszych badań nad malborską siedzibą wielkich mistrzów w średniowieczu. Na marginesie pracy Christofera Herrmanna, s. 253-274 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.21]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Rafał Kubicki
Klöster, Stifte und Konvente nördlich der Elbe. Zum gegenwärtigen Stand der Klosterforschung in Schleswig-Holstein, Nordschleswig sowie den Hansestädten Lübeck und Hamburg, hrsg. v. Oliver Auge, Katja Hillebrand, s. 275-278 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.22]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Johann Daniel Titius, Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski. Die gänzliche Ergebung der Lande Preußen an Polen, red. nauk. i posłowie Igor Kąkolewski, tł. Patrycja Czerwińska, Ewa Drzazgowska, s. 278-279 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.23]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS